Etiket: NSAI

Çocuklarda Migren Atağının Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Çocuklarda migren atak tedavisi ya da sık baş ağrısı çeken çocuklarda koruyucu ilaç tedavileri ile ilgili kontrollü bilimsel çalışmalar yeterli sayıda olmadığından, erişkin baş ağrısı hastaları için geçerli olan bilimsel kanıtlar migrenli çocuk hastalarının tedavisinde de doğru kabul edilir. Çocuklarda baş ağrısı tanısı, Dünya Baş Ağrısı Derneği’nin önerdiği erişkin baş ağrısı tanı kriterleri kullanılarak konulur. Ancak çocuklardaki migren atakları erişkinde görülenden bazı farklı özelikler taşır. Migrenli çocuklarda baş ağrısı süresi, baş ağrısının yerleştiği bölge, iki yanlı olma eğilimi gibi özellikler erişkinlerde görülenden farklıdır. Ayrıca küçük çocuklarda migren baş ağrısı erişkindeki gibi klinik vermeden önce karın ağrısı, şiddetli kusma atakları, baş dönmesi ya da kaslarda istemsiz kasılma biçiminde “migren varyantı” olarak tanımlanan farklı şekillerde başlayabilir. Baş ağrısı ile ilgilenen bir nöroloji uzmanı ayırıcı tanı için gerekli testleri yaptıktan sonra, çocukta baş ağrısı olmaksızın ortaya çıkan bu belirtilerin migren öncülü olduğunu saptayabilir.

Devamı için

Migren akut atak tedavisinin bir aydaki sıklığı ne kadar olmalıdır?

Migren ataklarının tedavisinde kullanılan ilacın işe yaramaması ve migrenin yarattığı kısıtlılığın artması durumunda hastalar sıklıkla yardım ararlar. Migrende karşılanamayan ihtiyaçları anlamak tedavinin iyileştirilmesindeki en önemli anahtardır. Epizodik (aralıklı) migren ataklarının tedavisinde nöroloji uzmanı aynı ilacı erken dönemde ve uygun dozda kullandığı taktirde ağrının tekrarı riskini ve migren atağının yarattığı kısıtlılığı, kurtarıcı ilaç ihtiyacını riskini azaltacaktır. Devamı için