Etiket: MEP

İntraoperatif Nöromonitorizasyon

 

İntraoperatif monitorizasyon (IOM) ameliyat sırasında beyin, omurilik, sinir kökleri ve refleks yolların sürekli izlenmesi işlemidir. Bunun için ameliyat başlamadan, hasta anestezi altında iken saçlı deri, kaslar, sinirler üzerine uyarıcı ve kayıt elektrotları yerleştirilir. Ameliyatın başlangıcında motor, duyu ve refleks yanıtlar kaydedilir. İntraoperatif monitorizasyon yapan nöroloji uzmanı bu yanıtları ameliyat sürecinde izlenerek, büyüklüklerinde, başlangıç sürelerinde bir değişiklik olup olmadığına ya da istikrarlı bir şekilde elde edilmeye devam edip etmemelerine göre cerrahi sırasında korundukları ya da zarar gördükleri yönünde cerraha geri bildirimde bulunulur. Nöroloji uzmanı bu takibi tüm ameliyat boyunca sürdürür.

Devamı için