Akademik

Ulusal Hakemli Dergilerde Basılan Yazılar:

 1. P. Yalınay Dikmen. Erişkinlerde Akut Migren Atağının Tedavisi ve Amerikan Baş Ağrısı Derneği Migren Farmakoterapisi Kanıt Değerlendirmesi. Nöroloji Dergisi. http://www.tjn.org.tr/jvi.aspx?pdir=tjn&plng=eng&un=TJN-93753
 1. P. Yalinay Dikmen, M. Kürtüncü. Nörolojide Öne Çıkanlar. Baş ağrısında 2014 yılında Öne Çıkanlar. Nöroloji Dergisi 2015;21(1):99-41. http://www.tjn.org.tr/jvi.aspx?pdir=tjn&plng=eng&un=TJN-95815
 1. S. Yaylacı, M. Serinken, P. Yalınay Dikmen. Minör travmaya ikincil gelişen sol karotid ve bilateral vertebral arter diseksiyon olgusu. Çağdaş Tıp Dergisi 2015;5 (supp):DOI: 10.16899/ctd.16747 http://www.cagdastipdergisi.com/article/view/5000071416
 1. E.I. Aydınlar, P.Y. Dikmen, G. Sılav, M.Z. Berkman, İ. Elmacı, S. Özgen. İntraoperatif nöromonitörleme ile spinal tümör cerrahisinde yeni defisit gelişiminin önlenmesi. Türk Nöroloji Dergisi 2014. Cit 20, Sayı 2. Safya 47-50. http://www.tjn.org.tr/jvi.aspx?pdir=tjn&plng=eng&un=TJN-93798
 1. P.Y. Dikmen, E.I. Aydınlar, A. Türk, A. Dinçer, A.S. Kocaman. Beyin Biyopsisi Akut Dissemine Ensefalit Tanısı İçin Gerekli Midir? Marmara Medical Journal 2013;26:158-61. http://www.marmaramedicaljournal.org/pdf/pdf_MMJ_688.pdf
 1. P.D. Yalınay, E.O. Aysevener. A case with Cramp-Fasciculation Syndrome. Online Journal of Clinical and Analytical Medicine. Ocak 2013. http://www.jcam.com.tr/files/JCAM-1392.pdf
 1. E.O. Aysevener OE, P.D. Yalınay. Fonksiyonel somatik sendromlar ve prematür ejakülasyon tedavisinde antidepresan kullanımı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi 2012;2(1):59-77. http://tpdyayin.psikiyatri.org.tr/Book.aspx?book=22
 1. E. Onur, P.D. Yalınay. Frontotemporal Demans ve Psikiyatrik Belirtiler. Düşünen Adam Dergisi 2011;24(3):228-238. http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/TMakaleDetay.aspx?MkID=31
 1. D.P. Yalınay, D. Kaya. Migrende Kraniyal Otonomik Belirtiler: İki Olgu Sunumu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011;2(3):156-159. http://acibadem.dergisi.org/pdf/pdf_AUD_89.pdf
 1. D. Kaya, P. Yalınay, F. Arman. Nonkonvulsif Status Epileptikusda Tanı, Klinik Özellikler ve Tedaviye Direnç Sıklığı. Epilepsi 2010;13(3):153-160. http://www.journalagent.com/epilepsi/pdfs/JTES_16_3_153_160.pdf
 1. E. Onur, P.D. Yalınay. Senkop ile İlişkili Psikiyatrik Sendromlar. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2009;9:152-158. http://www.erkemyayincilik.com/index.php?Kid=29
 1. P.D. Yalınay, T. Turan. Pediatrik Yaş Grubunda Kardiyopulmoner Bypass Sonrası Gelişen AMSAN Olgusu. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2008;3 (2) :71-73. http://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-pediatrik-yas-grubunda-kardiyopulmoner-bypass-sonrasi-gelisen-amsan-olgusu-52584.html
 1. P.D. Yalınay, S. Baybaş, E.I. Aydınlar, S. Kaymakoğlu, E. Onur, K. Keskinbora. Anestezi Sonrası Ani Klinik Kötüleşme Gösteren ve Wilson Hastalığı Tanısı Alan Olgu. Nöropsikiatri Arşivi Mart 2008, 45(1): 21-22.
 2. P. Yalınay, M.B. Baslo, N. Yıldız, M. Ertaş, “Unmodified Concentric Macro EMG”, Online Journal of Neurological Sciences (Turkish), Volume 17, Issue 4 (2000), (www.med.ege.tr).

Uluslararası hakemli dergilerde basılan yayınlar:

 1. P. Yalınay Dikmen, E. Kocasoy Orhan, M.B. Baslo. Analysis of Motor Unit Firing Characteristics in Patients with Motor Neuron Diseases. Somatosensory and Motor Research. 2016;24:1-4.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26911921
 1. P. Yalınay Dikmen, E. Ilgaz Aydınlar, G. Karlıkaya. Pain Levels of Examined Muscles and Gender Differences in Pain During Electromyography. Ağrı. 2015;27:79-82. doi: 10.5505/agri.2015.32154. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25944133

 

 1. Yalinay Dikmen P, Yavuz BG, Aydinlar EI. The relationships between migraine, depression, anxiety, stress and sleep disturbances. Acta Neurol Belg. 2015 Jun;115(2):117-22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24889393
 1. Eraslan D, Yalınay Dikmen P, Ilgaz Aydınlar E, Incesu C. The relation of sexual function to migraine-related disability, depression and anxiety in patients with migraine. J Headache Pain. 2014 May 27;15:32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24884652
 1. 5. Z. Unlusoy Acar, Yalinay Dikmen, V. Yayla, K. Başaran, U. Emekli, A.E. Öge. Decline of compound muscle action potentials and statistical MUNEs during Wallerian degeneration
  Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 2014: 44 (3); 257-265 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25240559
 1. P.Y. Dikmen, Z.U. Acar, C. Gürses. Clinical events in psychogenic non-epileptic seizures based on semiological seizure classification. Neurological Research (ISSN: 01616412), 2013;35(10):1070-1075. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24070119
 1. Yavuz BG, Aydınlar EI, Dikmen PY, İncesu C. Association between somatic amplification, anxiety, depression, stress and migraine. The Journal of Headache and Pain, 2013;14:53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23799958
 1. P. Yalınay Dikmen, A.E. Öge. Diagnostic use of dermatomal somatosensory evoked potentials in spinal disorders: a case series. The Journal of Spinal Cord Medicine, 2013;36(10):672-678. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24089995
 1. P.D. Yalınay, A. Turk, Z. Matur, M.B. Baslo. Bioelectrical and structural properties of the healthy sural nerve as depicted in an ultrasonography and conventional nerve conduction study. Journal of Neurological Sciences, 2013;30(2):281-289. http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=651
 1. P.D. Yalınay, E.I. Aydınlar, G. Karlıkaya. Expected and Experienced Pain Levels in Electromyography. Archives of Neuropsychiatry, 2013;50:364-367. http://www.google.com.tr/url?url=http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/420/buyuk/364-367.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwid6fid-dPLAhVoLZoKHW8YA2sQFggXMAA&usg=AFQjCNGeNicwLk_62htVY2tEnhuTGdhcVA
 1. E.I. Aydınlar, P.Y. Dikmen, A.K. Sağduyu. Migren Tedavisinde Botulinum Toksini. Nöropsikiyatri Arşivi, 2013;50(1):36-40. Doi: 10.4274/npa.y7198. http://www.google.com.tr/url?url=http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/417/buyuk/36-40.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiaxtnS-dPLAhWpHJoKHRKmD3wQFggTMAA&usg=AFQjCNGyKuYsfvy_GfIEt1vVZmSvumC_3A
 1. E.I. Aydınlar, P.Y. Dikmen, A. Tiftikci, M. Saruc, M. Aksu, H. Gunsoy, N. Tozun. IgG based elimination diet in migraine plus irritable bowel syndrome. Headache, 2012;53(3):514-25. DOI: 10.1111/j.1526-4610.2012.02296.x http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23216231
 1. 13. P. Yalınay Dikmen, A.E. Öge. Recurrent GBS with High Titer of GD1a Anti-Ganglioside Antibodies. Journal of Peripheral Nervous System 2012;17:135-137. DOI: 10.1111/j.1529-8027.2012.00384.x. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462676
 1. P.D. Yalınay, E.O. Aysevener, E.I. Aydınlar, G. Karlıkaya. Elektromiyografide Ağrı ve Emosyonel Durum İlişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2012;(49)1:48-52. http://www.noropsikiyatriarsivi.com/tr/ozet/2896/411/%C3%96zet
 1. Z.Ü. Acar, P.D. Yalınay, B. Özalp, A.E. Öge. Median Sinir Lipomatöz Hamartomu. Nöropsikiyatri Arşivi 2011;48(2):155-157. http://www.google.com.tr/url?url=http://www.noropsikiyatriarsivi.com/sayilar/403/buyuk/155-157.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiutvnRjtTLAhViYJoKHSp-CGoQFggdMAI&usg=AFQjCNErvLs0f8RGut4tnkcbUoNxDDUyng
 1. P.D. Yalınay, E.A. Öge, J. Yazıcı. Short segment Incremental Study in Ulnar Neuropathy at the Wrist: Report of Three Cases and Review of The Literarture. Acta Neurol Belgica 2010;110/1:78-83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20514930
 1. P.D. Yalınay, Z.Ü. Acar, N. Dinççağ, A.E. Öge. Submaksimal Uyarımla Elde Edilen İki Tepeli Ortodromik Duysal Yanıtların Hastalık Süreçlerine Yönelik Elektrofizyolojik İncelemelerde Kullanılması. Nöropsikiyatri Arşivi 2010;47(4):338-343. http://www.noropsikiyatriarsivi.com/tr/ozet/2788/400/%C3%96zet
 1. M.B. Baslo, P. Yalınay, N. Yıldız, M. Ertaş. Optimum trace count necessary for jitter calculation in single-fiber electromyography. Acta Neurol Scand.2003 Oct; 108(4):262-266. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12956860
 1. M.B. Baslo, N Yıldız, P Yalınay, M Ertaş. Effect of triggering potential on calculation of jitter in single-fiber. Muscle Nerve, 2002 Jun;25(6):906-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12115982.