Migren akut atak tedavisinin bir aydaki sıklığı ne kadar olmalıdır?

Migren akut atak tedavisinin bir aydaki sıklığı ne kadar olmalıdır?

Migren ataklarının tedavisinde kullanılan ilacın işe yaramaması ve migrenin yarattığı kısıtlılığın artması durumunda hastalar sıklıkla yardım ararlar. Migrende karşılanamayan ihtiyaçları anlamak tedavinin iyileştirilmesindeki en önemli anahtardır. Epizodik (aralıklı) migren ataklarının tedavisinde nöroloji uzmanı aynı ilacı erken dönemde ve uygun dozda kullandığı taktirde ağrının tekrarı riskini ve migren atağının yarattığı kısıtlılığı, kurtarıcı ilaç ihtiyacını riskini azaltacaktır. Migren atağına erken müdahale ile ilgili akılda tutulması gereken hastanın baş ağrısı ataklarının sıklığıdır. Akut atak tedavisi haftada 2 ile sınırlandırılmalıdır. Amerikan Migren Prevelans ve Önleme çalışması ile, ayda 5 günden fazla butalbital (barbitürat) kullanımının, migrenin transformasyonu riski taşıdığı gösterildi. Opioidlerin (morfin) ayda 8 günden fazla kullanımının, hatta tek dozunun bile hastanın migren ağrısının kronikleşmesi (süreğenleşmesi) ile ilişkili olduğu saptandı. Bu nedenle akut migren ataklarının tedavisinde butalbital ve opioid kullanımından kaçınılması gerekir. Triptanların (relpax, zomig, imigran, maxalt) ise ayda 10 gün kullanımı ilaç kötüye kullanım baş ağrısı gelişme riski ile ilişkilidir. Non Steroid Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAI) (Majezik, apranax, advil vs.) iki farklı şekilde etki gösterir. Bir ayda 5 günden az kullanılırlarsa kronik migrene dönüşüme riskine karşı koruyucu, ayda 10-15 gün kullanılırlarsa riski arttırıcı etkileri vardır.

Migren atak tedavisinde seçilen ilacın cevapsız olduğuna karar verip değiştirmeden önce en az iki atakta denenmesi önerilir.  Kullanılan ilacın erken dönemde, yeterli dozda verilip hastanın baş ağrısını kontrol edememesi durumunda, ilacın veriliş yolu değiştirilebilir. Sıklıkla ilk basamakta tercih edilen oral (ağızdan) tedavi yerine parenteral (damar yolu), nasal (burun yolu) ya da rektal (makat yolu) kullanımı olan formulasyonlar tercih edilebilir. Bu şekilde de kullanılan ilacın etkin olmaması durumunda aynı sınıf içinde (örneğin NSAI’lar) farklı bir molekül seçilebilir (apranax yerine majezik, advil yerine cataflam gibi). İkinci denenen ilaçla da etkin ağrı kontrolü yapılamazsa migren atak tedavisi değiştirilebilir. Bu iki yolla yapılabilir. Birincisi başka bir sınıftan (örneğin triptanlar ya da ergo seçilebilir) ilacın seçilmesidir. İkinci yol da kombinasyon tedavisidir; örneğin (sumatriptan 85mg/naproxen sodyum 500 mg- ülkemizde yoktur) ya da daha basit şekilde NSAİ ile birlikte ergo ya da triptanların birlikte kullanımıdır. Ayrıca, bu ilaçlarla birlikte bulantıyı engelleyen dopamin agonistlerinin (motulium) alınması kullanılan ilacın etkisini ve yararlılığını arttırır.

Migren atak tedavisi kişinin üzerine dikilen bir elbise gibidir. Her migren hastasının ihtiyaçları farklıdır. Her migren hastası için tek doğru ilaç yoktur. Bu nedenle arkadaşınızın çantasından çıkan sizin için uygun olup olmadığını, size zarar verip vermeyeceğini bilmediğiniz bir ilacı kullanmak yerine migren tedaviniz için bir nöroloji uzmanı ile görüşmek uygun olacaktır.

 

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir